long8国际app下载手机客户端新闻

2020年危废转移联单明细表 2021-10-13

2020年危废转移联单明细表
序号 联单编号 危废名称 转移日期 数量 接收单位 运输单位 备注
1 2020370900000083 漆渣 2020.4.10 1.057t 山东创业环保 北京蓝洁利德
2 2020370900000084 污水处理污泥 2020.4.10 0.477t 山东创业环保 北京蓝洁利德
3 2020370900000085 除尘器收尘 2020.4.10 0.156t 山东创业环保 北京蓝洁利德
4 2020370900000086 废乳化液 2020.4.10 0.141t 山东创业环保 北京蓝洁利德
5 2020370900000093 废过滤棉 2020.4.13 0.327t 山东创业环保 北京蓝洁利德
6 2020370900000094 废油漆桶 2020.4.13 0.268t 山东创业环保 北京蓝洁利德
7 2020370900000095 废矿物油 2020.4.13 0.473t 山东创业环保 北京蓝洁利德
8 2020370900005945 除尘器收尘 2020.12.11 0.137t 泰安合利成 河南开封运输
9 2020370900005946 废过滤棉 2020.12.11 0.364t 泰安合利成 河南开封运输
10 2020370900005947 废矿物油 2020.12.11 0.202t 泰安合利成 河南开封运输
11 2020370900005948 废理化彩膜剂漕渣 2020.12.11 0.054t 泰安合利成 河南开封运输
12 2020370900005949 废乳化液 2020.12.11 0.2t 泰安合利成 河南开封运输
13 2020370900005950 废油漆桶 2020.12.11 0.201t 泰安合利成 河南开封运输
14 2020370900005951 废油锈净化机漕渣 2020.12.11 0.17t 泰安合利成 河南开封运输
15 2020370900005952 喷漆废液 2020.12.11 0.86t 泰安合利成 河南开封运输
16 2020370900005954 漆渣 2020.12.11 0.52t 泰安合利成 河南开封运输
17 2020370900005955 污水处理污泥 2020.12.11 0.34t 泰安合利成 河南开封运输